Frivillighetens År 2022

2022 er Frivillighetens år. Der skal vi feire alt det frivillige arbeidet som bidrar så enormt til verdiskapningen i Norge, til samhold i lokalmiljø og til at både frivillige og deltakere får et godt liv!

Stavanger kommune har opprettet en prosjektgruppe på tvers av kommunen som jobber med Frivillighetens år.

På Tasta lager vi lokale arrangementer som feirer lokale frivillige aktiviteter og gjør disse godt kjent blant flere på Tasta!

Vil du vite mer? Ta kontakt med Eva-Maria Gärtner på 469 25 212 eller på e-post eva-maria.gartner@stavanger.kommune.no

2022 © Tasta Frivilligsentral